Perfecționarea rugăciunea este un efort persistent și continuu de îmbunătățire a practicii rugăciunii, astfel încât rugăciunea noastră să producă întotdeauna rezultatul pentru care s-a rugat.

Perfecționarea rugăciunii înseamnă să înveți cum să te rogi cu succes. Înseamnă a tinde spre o relație cât mai apropiată cu Dumnezeu și spre o viață cât mai rodnică.

Perfecționarea rugăciunii sună dificil. Probabil că noi toți am experimentat mai multe eșecuri decât succese în rugăciune. Eșecul nostru este, de obicei, rezultatul câtorva greșeli simple. Cea mai semnificativă dintre acestea este aceea că nu realizăm partea centrală a Cuvântului lui Dumnezeu în rugăciune. Perfecționarea rugăciunii nu este ușoară, dar nu este atât de dificilă pe cât am putea crede. Un succes consecvent poate dura ceva timp, dar rezultatele care depășesc ceea ce ne putem imagina nu necesită mult timp.

Pentru a perfecţiona noi rugăciunea va trebui să:

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată ce este și cum funcționează rugăciunea. El ne oferă puterea de a ne alinia viețile cu rugăciunea și de a învinge forțele care lucrează împotriva rugăciunii. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea care produce rezultate în rugăciune. Pavel spune în Efeseni 3:20 că Dumnezeu 

este în stare să facă în mod supraabundent, cu mult peste tot ceea ce cerem sau gândim (infinit mai presus de cele mai înalte rugăciuni, dorințe, gânduri, speranțe sau vise ale noastre) - potrivit cu puterea care lucrează în noi.

Puterea pe care Dumnezeu o folosește pentru a produce rezultatele rugăciunilor noastre este puterea care lucrează în noi - Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărata cheie este sădirea Cuvântului lui Dumnezeu în inimile noastre și lăsarea lui să dea roadele rugăciunii perfecţionaşi.

De ce să lucrăm la perfecționarea rugăciunii?

Următoarele pagini sunt incluse pentru a vedea cum să începem să ne rugăm, cum să creștem în rugăciune și cum să ne perfecţiona rugăciunea.

Cum să începi

Creșterea în rugăciune

Perfecționarea în rugăciune