Ca să fim una

Tată, în numele lui Isus, îți cerem ajutorul continuu pentru a deveni un popor unit, chemat de numele tău.

Doamne Isuse, te-ai rugat ca noi să fim una, așa cum Tu și Tatăl sunteți una. Ne-ai dat slava pe care Dumnezeu ți-a dat-o pentru ca noi să fim una. L-ai trimis pe Duhul adevărului ca să ne călăuzească și să ne conducă în tot adevărul: să ne sfințească și să ne unifice prin adevăr. Tată, în numele lui Isus, îți mulțumim că ai trimis Duhul Tău al adevărului pentru a ne călăuzi și a ne conduce în tot adevărul. Te rugăm să trimiți Duhul Tău al adevărului pentru a ne călăuzi și a ne conduce în tot adevărul. Ne supunem ție și călăuzirii Duhului tău de adevăr pentru a fi conformați adevărului și transformați într-un popor unit, chemat după numele tău. Îți cerem să ne călăuzești în adevărul acelor lucruri care împiedică unitatea și în adevărul pentru a le înlătura. Îți cerem să ne călăuzești în adevărul acelor lucruri de care avem nevoie pentru a fi uniți și adevărul pentru a le construi în viețile noastre. Îți cerem să ne călăuzești în adevărul lepădării de omul cel vechi și îmbrăcării omului nou: adevărul creării noastre ca popor unit în neprihănire și sfințenie adevărată. 

Îți mulțumim că ai dat apostoli, profeți, evangheliști, pastori și învățători pentru a ne forma ca popor unit prin credință, adevăr și iubire, în timp ce ne supunem ție și unii altora. Ne rugăm să-i trimiți să ne slujească credința, adevărul și unitatea. Ajută-ne să înțelegem adevărata supunere față de slujbele lor.

Tată, fă-ne să fim sârguincioși și conștienți de vânturile doctrinei și ale înșelăciunii care cauzează dezbinare. Deschide-ne ochii pentru a vedea falsa încredere în doctrină pentru neprihănire, în loc să ne bazăm pe Tine. Numai prin mândrie vine disputa care provoacă dezbinare. Ajută-ne să o vedem și să o depășim. Ghidează-ne în adevăr cu Duhul Tău al adevărului. Deschide-ne urechile pentru a auzi ceea ce spune Duhul Sfânt. Zidește în noi umilința de care avem nevoie pentru a fi una. Ajută-ne să înțelegem că adevărata unitate nu poate veni decât prin adevărata umilință.

Ajută-ne să înțelegem supunerea unii față de alții. Ajută-ne să avem încredere unii în alții prin încrederea noastră în tine. Ne punem încrederea în tine și în lucrarea ta în cei cărora ne instruiești să ne supunem.

În Numele Domnului Isus, legăm mândria, frica, îndoiala, descurajarea, îndreptățirea de sine, pofta și toate celelalte forțe care lucrează împotriva unității și le aruncăm în mare.

Satana, în numele Domnului Isus, trebuie să ne lași să ne transformăm într-un popor unit, chemat după numele lui Dumnezeu. Nu ai puterea și autoritatea de a opri acest lucru.