Noțiuni introductive

A acționa fără să știi cum funcționezi nu este un lucru bun; iar dacă te grăbești, îți vei rata obiectivul. (Proverbe 19:2 - The Complete Jewish Bible)

Primul pas

Primul lucru pe care trebuie să-l știm despre cum funcționăm este declarat în Efeseni 6:12.

Noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, împotriva puterilor, împotriva forțelor lumii acestui întuneric, împotriva forțelor spirituale ale răutății din locurile cerești.

Ne luptăm împotriva unui dușman spiritual. Cu alte cuvinte: există un dușman spiritual în război împotriva noastră, care caută în mod constant ocazie să ne atace - să ne fure, să ne rețină, să ne țină captivi, să ne omoare și să ne distrugă.

Următorul lucru pe care trebuie să-l știm este că Dumnezeu ne-a dat o armură pentru a ne proteja împotriva acestui dușman. Dacă ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu, suntem capabili să rezistăm, să ne împotrivim și să îl învingem pe dușman. Dacă nu ne punem armura lui Dumnezeu, dușmanul ne va birui.

În cele din urmă, fiți tari în Domnul și în tăria puterii Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânitorilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor cosmice care stăpânesc întunericul acesta prezent, împotriva forțelor spirituale ale răului în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista în ziua cea rea și, după ce ați făcut totul, să rămâneți tari. Rămâneți deci în picioare, după ce v-ați prins centura adevărului, după ce v-ați îmbrăcat cu platoșa dreptății și, ca încălțăminte pentru picioarele voastre, după ce v-ați încălțat cu Evanghelia păcii. În orice împrejurare, luați scutul credinței, cu care puteți stinge toate săgețile de foc ale celui rău; luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, (Efeseni 6:10-17)

Prin urmare, primul pas pentru a începe să te rogi este să îmbraci armura lui Dumnezeu.

"Tată, în numele lui Isus, Îți mulțumesc pentru armura Ta. Mă îmbrac cu armura Ta: adevărul, neprihănirea, Evanghelia păcii, credința, mântuirea și sabia Duhului Tău."

Al doilea pas

Următorul lucru pe care trebuie să-l știm despre modul în care funcționăm este că Dumnezeu a trimis Duhul Adevărului pentru a ne călăuzi în tot adevărul. 

Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Ajutor, care să fie cu voi în veci, Duhul adevărului... Când va veni Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul. (Ioan 14:16-17, 16:13)

Acest lucru ne spune că, așa cum avem nevoie de armura lui Dumnezeu pentru a rezista în fața dușmanului, avem nevoie de Duhul Adevărului pentru a percepe adevărul. Indiferent cât de bine credem că percepem adevărul, fără ca Duhul Adevărului să ne călăuzească în adevăr, nu îl percepem. Prin urmare, al doilea pas este să Îi cerem lui Dumnezeu să trimită Duhul Adevărului pentru a ne călăuzi în tot adevărul și apoi să îl urmăm.

"Tată, în numele lui Isus, îți mulțumesc că trimiți Duhul Tău al adevărului ca să mă călăuzească și să mă conducă în tot adevărul și să-mi arate lucrurile care vor veni. Te rog să trimiți Duhul Tău al adevărului ca să mă călăuzești și să mă conduci în tot adevărul și să-mi arăți lucrurile care vor veni."

Informații înrudite: Trebuie să învățăm cum ne călăuzește Duhul Sfânt în adevăr, cum să îl auzim și cum să îl recunoaștem. Confirmarea Duhului Adevărului conține câteva informații despre cum să-l auzim și să-l recunoaștem pe Duhul Adevărului. Măsurarea conform adevărului conține mai multe informații despre cum să ne încredem în Duhul Adevărului în locul propriei noastre înțelegeri. Cartea mea gratuită, "Lucrarea pe care Duhul Sfânt o face pentru a ne ghida spre adevăr" conține mult mai multe informații despre cum ne călăuzește Duhul Sfânt și cum să îl auzim.

Al treilea pas

Următorul lucru pe care trebuie să îl facem este să începem să schimbăm modul în care funcționăm, astfel încât să funcționăm într-un mod care să producă rezultate în rugăciune. Trebuie să ne schimbăm natura ființei noastre, astfel încât să nu acționăm fără să știm ce vrea Dumnezeu să facem. Prima schimbare pe care trebuie să o facem este să alegem frica de Domnul: să ne rugăm și să Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea frica de Domnul. 

Frica de Domnul este începutul înțelepciunii; toți cei care o practică au o bună înțelegere. (Psalmi 111:10)

Frica de Domnul este începutul cunoașterii; nebunii disprețuiesc înțelepciunea și învățătura. (Proverbe 1:7)

Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. (Proverbe 9:10)

Tată, îți mulțumim în numele lui Isus pentru frica de Domnul. Noi alegem frica de Domnul și îți cerem acest lucru.

Cartea Proverbelor conține o slujbă axată pe frica de Domnul. Semănarea Proverbelor din belșug în inimile noastre ajută la lucrarea fricii de Domnul în ființa noastră.

Frica de Domnul lucrează în noi cunoașterea și înțelegerea faptului că putem evita să fim biruiți de vrăjmaș - să evităm să fim uciși și distruși - doar dacă suntem tari în Domnul și în puterea tăriei Sale, dacă ne îmbrăcăm cu armura Sa și dacă urmăm călăuzirea Duhului Său de Adevăr. Acest început al cunoașterii și înțelepciunii este începutul schimbării modului în care funcționăm: de la a căuta să ne mulțumim pe noi înșine și să umblăm conform propriei noastre percepții și înțelegeri a adevărului și să ne supunem pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu și a umbla conform călăuzirii Duhului. 

Informații înrudite: Citiți mărturia mea despre rugăciunea pentru frică de Domnul.

Al patrulea pas

Următorul pas este sădirea Cuvântului lui Dumnezeu în inimile noastre, astfel încât acesta să producă în noi tot ceea ce ține de producerea de rezultate în rugăciune. Credința vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, iar credința este necesară pentru a produce rezultate în rugăciune. De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în noi pentru a ne determina să vrem și să facem voia lui Dumnezeu. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu și facerea voii lui Dumnezeu sunt necesare pentru a produce rezultate în rugăciune.

Credința vine prin auz, iar auzul prin cuvântul lui Dumnezeu. (Romani 10:17)

Dacă ai credință ca un grăunte de muștar, vei spune acestui munte: "Mută-te de aici încolo", și el se va muta, și nimic nu-ți va fi imposibil. (Matei 17:20)

Se va face vouă după credința voastră. (Matei 9:29)

Dacă vreunul dintre voi are lipsă de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, care dăruiește tuturor cu generozitate, fără reproș, și i se va da. Dar să ceară cu credință. (Iacov 1:5-6)

Dumnezeu lucrează în tine (prin Cuvântul Său semănat în inima ta), dându-ți voința și puterea de a face ceea ce Îi place. (Filipeni 2:13)

Aceasta este încrederea pe care o avem față de El, că dacă cerem ceva, după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că El ne ascultă în orice cerem, știm că avem cererile pe care i le-am adresat. (1 Ioan 5:14-15)

Căci aveți nevoie de stăruință, pentru ca, după ce veți face voia lui Dumnezeu, să primiți ceea ce este făgăduit. (Evrei 10:36)

Informații înrudite: Semănarea Cuvântului lui Dumnezeu în inimile noastre.

Ultimii pași pentru a începe

Ultimii pași pentru a începe sunt să înveți despre cum funcționează rugăciunea: ce este rugăciunea, procesul rugăciunii, puterile care lucrează pentru a produce rezultate în rugăciune, puterile care lucrează pentru a se opune rezultatelor în rugăciune și ce tipuri de rugăciune există.