Îndrumare

Una dintre cele mai frecvente rugăciuni este rugăciunea de îndrumare: Îi cerem lui Dumnezeu să ne arate ce cale să urmăm, ce pas să facem și când să îl facem. Cei mai mulți caută îndrumarea lui Dumnezeu atunci când pare să existe un risc semnificativ de pierdere asociat cu alegerea căii sau a pasului de făcut. Unele decizii sunt ireversibile sau nu pot fi anulate fără costuri semnificative și, poate, continue.

Există momente în care alegem căi și pași în care decizia pare a fi evidentă și nu există un risc aparent de pierdere. Atunci când facem această alegere, cei mai mulți dintre noi simt prea puțin nevoia de a căuta îndrumarea lui Dumnezeu, însă nevoia noastră de îndrumarea lui Dumnezeu nu este mai mică pentru acele decizii care ni se par ușoare decât pentru cele care par dificile. Cele mai costisitoare decizii pe care le luăm ar putea foarte bine să fie cele care ni se par cele mai evidente și pe care ne simțim cel mai bine capabili să le luăm fără niciun ajutor.

Dumnezeu știe cât de greu ne este să percepem adevărul de care avem nevoie pentru a alege căile și pașii potriviți în viața noastră. În marea Sa iubire pentru noi, El a prevăzut o îndrumare permanentă.

Ce poate fi mai bun pentru o persoană care are nevoie de îndrumare decât un ghid? Mai ales unul care percepe în mod clar adevărul și care cunoaște, de asemenea, lucrurile care urmează să vină?

Când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul; căci nu va vorbi de la sine, ci va spune tot ce va auzi, va vorbi; și vă va arăta lucrurile care vor veni. (Ioan 16:13)

Dumnezeu trimite Duhul adevărului tuturor celor care Îi cer lui Dumnezeu să-L trimită. Slujirea Duhului adevărului va fi eficientă pentru cei care vor urma în mod consecvent și neîncetat călăuzirea lui. Iată rugăciunea pentru călăuzirea Duhului adevărului:

Tată, îți mulțumesc în numele lui Isus că trimiți Duhul Tău al adevărului pentru a ne călăuzi și a ne conduce în tot adevărul și a ne arăta lucrurile care vor veni. Te rog să trimiți Duhul Tău să 

AVERTISMENT: Slujirea Duhului adevărului vine cu avertismentul lui Dumnezeu că nu trebuie să credem orice duh, ci trebuie să testăm duhul pentru a confirma că acesta vine de la Dumnezeu. Vezi Confirmaţind Duhului adevărului.

Merită să ne oprim un moment pentru a remarca beneficiile acestei rugăciuni pentru călăuzirea Duhului adevărului.

Duhul adevărului ne călăuzește și ne conduce spre o cunoaștere mai completă a lui Dumnezeu. Unirea noastră cu Dumnezeu este totul. Creșterea cunoașterii noastre despre Dumnezeu sporește unirea noastră cu El. Creșterea cunoașterii lui Dumnezeu ne crește conștientizarea cât de mare este dragostea Lui pentru noi și ne ajută să creștem în părtășia cu El.

Dumnezeu ne oferă, de asemenea, îndrumare prin Cuvântul Său. Cartea Proverbelor este scrisă în mod special pentru a ne ajuta să ne ghidăm. Ea este plină de descrieri ale căilor bune, ale căilor rele și ale alegerilor de căi. De asemenea, ne ajută să ne îndrumăm spre căile bune. Proverbe 1:5 afirmă unul dintre beneficiile citirii Proverbelor.

O persoană înțeleaptă va asculta și va continua să învețe, iar o persoană înțeleaptă va obține o direcție. (Proverbe 1:5)

Versiunea Amplificată a textului din 1:5 spune că persoana înțeleaptă va dobândi pricepere și va ajunge la un sfat sănătos [astfel încât să poată fi în stare să-și îndrepte corect cursul].

Fiule, dacă vei primi cuvintele Mele și vei strânge cu tine poruncile Mele, ca să-ți înclini urechea spre înțelepciune și să-ți aplici inima la pricepere; da, dacă vei striga după cunoștință și-ți vei ridica glasul după pricepere; dacă o vei căuta ca pe argint și o vei cerceta ca pe comori ascunse,... Atunci veți înțelege dreptatea, dreptatea și echitatea, și echitatea; da, orice cale bună... Ca să umblați pe calea oamenilor buni și să păziți cărările celor drepți. (Proverbe 2:1-4,9,20)

Rugăciunea reușită pentru îndrumare îi cere lui Dumnezeu să trimită pe Duhul Său să ne călăuzească o să ne conducă în tot adevărul și să ne arate lucrurile care vor veni, urmează călăuzirea Duhului adevărului și sădește Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră - în special Proverbele - pentru a produce rodul înțelepciunii, al cunoașterii și al înțelegerii de care avem nevoie pentru a lua decizii bune pe calea și la pas.