Creștere spirituală

Rugăciunea pentru creștere spirituală poate fi pentru creștere în general sau pentru creștere într-un anumit domeniu: dragoste, credință, răbdare, etc.. O rugăciune reușită pentru creștere spirituală este necesară pentru a produce rezultate în toate celelalte rugăciuni. Rugăciunea pentru creștere spirituală este o altă rugăciune în care Dumnezeu ne dă mijloacele pentru a produce rezultatul, în loc să ne dea nouă rezultatul. Creșterea spirituală funcționează la fel ca și creșterea fizică. Ea este rezultatul conceperii și al creșterii fructuoase a semințelor. Sămânța care produce creșterea spirituală este cuvântul lui Dumnezeu.

Fiind născuți din nou, nu din sămânță coruptibilă, ci din incoruptibilă, prin cuvântul lui Dumnezeu care trăiește și rămâne în veci. (1 Petru 1:23)

Isus ne spune, însă, că Satana se opune seminței Cuvântului lui Dumnezeu. Când cuvântul este semănat, Satana vine imediat să ia cuvântul semănat în inima noastră. Dacă primul său efort eșuează, el atacă cu necazuri și persecuții pentru a ne face să ne întoarcem de la cuvânt. Dacă al doilea efort al său eșuează, el sădește în inima noastră grijile acestei lumi, încrederea în alte lucruri și dorințele pentru alte lucruri, pentru a înăbuși cuvântul și a-l face să devină nefolositor. (Matei 13:19-23 , Marcu 4:14-20, Luca 8:11-15)

Cuvântul lui Dumnezeu crește și produce roadele creșterii spirituale în cei care păzesc cuvântul în inima lor. Trebuie să fim atenți la grijile acestui cuvânt, la încrederea în alte lucruri și la dorința pentru alte lucruri și să le rezistăm. Orice griji ale acestei lumi, încredere în alte lucruri și dorință pentru alte lucruri care au fost deja concepute în inima noastră trebuie smulse din rădăcini și aruncate în mare. (Vezi Rugăciunea pentru pocăință). Aceste lucruri sufocă cuvântul și ne sugrumă creșterea spirituală. Cuvântul este roditor într-o inimă bună - una care este liberă de acele lucruri care sufocă cuvântul.

Așa cum consemnează Petru:

Așa că scăpați de orice comportament rău. Terminați cu orice înșelăciune, cu ipocrizia, cu invidia și cu orice vorbire rea. Ca niște prunci nou-născuți, doriți laptele sincer al cuvântului, ca să creșteți prin el: (1 Petru 2:1-2)

O parte din sămânța cuvântului se ia imediat după ce este semănată în inima noastră. Trebuie să avem armura lui Dumnezeu și să fim atenți la gândurile noastre și la alte lucruri care apar imediat ce cuvântul este semănat pentru a-l opri pe Satana să ni-l ia. Isus spune că Satana are succes atunci când cineva aude cuvântul și nu-l înțelege. Practic, dacă ne aplecăm asupra propriei noastre înțelegeri și nu percepem modul în care cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, îl înțelegem greșit sau îl respingem. Acest lucru arată nevoia de smerenie în creșterea spirituală. Smerenia și înțelegerea vin din frica de Domnul.

Satana aduce, de asemenea, necazuri și persecuții împotriva cuvântului pentru a ne face să ne întoarcem de la el. Acest lucru funcționează folosind grija față de sine (frica) care a fost sădită în inimile noastre. Aceasta trebuie să fie alungată. Dragostea nu are în ea preocuparea pentru sine. Credința crede că Dumnezeu ne va asigura nevoile. Acest lucru indică necesitatea unei iubiri și a unei credințe durabile (răbdare) în creșterea spirituală. Acestea sunt produse de frica de Domnul și de cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu nu produce roade în cei care doar îl aud. Trebuie să punem în practică cuvântul - să-i urmăm instrucțiunile și să ne supunem corectării sale - pentru ca acesta să producă creștere spirituală.

Așadar, scăpați de toată murdăria și răul din viețile voastre și acceptați cu smerenie cuvântul pe care Dumnezeu l-a sădit în inimile voastre, căci el are puterea de a vă salva sufletele. Dar nu ascultați doar cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să faceți ceea ce spune. Altfel, nu faceți decât să vă înșelați singuri. (Iacov 1:21-22)

La fel ca și credința, care trebuie să fie însoțită de acțiune pentru a trăi și a produce roade, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie însoțit de acțiune pentru a produce roadele creșterii spirituale.

Oricine se folosește de lapte este nepriceput în cuvântul neprihănirii, pentru că este un prunc. Dar hrana tare aparține celor ajunși la vârsta maturității (spirituali), adică celor care, datorită folosirii, și-au exersat simțurile pentru a discerne binele și răul. (Evrei 5:14)

Cei care sunt maturi din punct de vedere spiritual și-au exersat simțurile prin împlinirea cuvântului și aceasta a produs o creștere spirituală.

Dumnezeu a trimis Duhul adevărului pentru a ne călăuzi și a ne conduce în tot adevărul. Acest lucru lucrează pentru a crește roadele cuvântului semănat în inima noastră. A-I cere lui Dumnezeu să trimită Duhul Său al adevărului pentru a te călăuzi în adevăr este un ajutor important pentru creșterea spirituală.

Rezumat

Rugăciunea pentru creștere spirituală implică folosirea mijloacelor pe care Dumnezeu ni le-a descoperit pentru a produce creștere spirituală. Trebuie să semănăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, să alungăm tot ceea ce în inimile noastre înăbușă cuvântul, să ne păzim inimile împotriva intrării de noi semințe care ar înăbuși cuvântul, să rămânem tari în fața necazurilor și a persecuției și să împlinim cuvântul. Cerându-i lui Dumnezeu să trimită Duhul Său al adevărului pentru a ne călăuzi și a ne conduce în tot adevărul, ne ajută, de asemenea, să primim cuvântul și ajută la creșterea rodniciei lui. Acest lucru funcționează pentru creșterea spirituală generală și funcționează pentru creșterea într-un domeniu specific, cum ar fi dragostea, credința etc..

Creșterea spirituală este creșterea Cuvântului lui Dumnezeu în noi. Sufocarea cuvântului lui Dumnezeu sufocă creșterea noastră spirituală și sufocă puterea cuvântului care lucrează în noi pentru a răspunde nevoilor. Ne sufocă percepția adevărului și sufocă dragostea, credința, neprihănirea și unitatea.

Din belșugul inimii, gura vorbește. Vorbim în funcție de sămânța care rodește în inima noastră. Dacă urmăm mijloacele care ne sunt date pentru creșterea spirituală, atunci abundența din inima noastră se va schimba de la sămânța coruptă la cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce facem, spunem și gândim se va schimba: va fi produs de și se va afla sub controlul Cuvântului lui Dumnezeu.

Dacă cineva nu greșește în cuvânt, acela este un om matur din punct de vedere spiritual. (Iacov 3:2)

Pentru mai multe detalii despre creșterea spirituală, consultați cartea mea, Creșterea spirituală, aici sau o librărie online.