Dacă este voia lui Dumnezeu, se va întâmpla oricum

Există o idee conform căreia ne rugăm pentru că este voia lui Dumnezeu să ne rugăm și dacă Dumnezeu vrea ca acest lucru să se întâmple, atunci rugăciunea va fi ascultată. Dacă nu vrea să se întâmple, atunci nu se va întâmpla. Această idee este în conflict cu Scriptura.

Dacă vreunul dintre voi nu are înțelepciune, să ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor din belșug și nu mustră; și i se va da. (Iacov 1:5 

Conform Scripturii, Iacov și Proverbe de exemplu, este voia lui Dumnezeu ca oamenii să aibă înțelepciune. Dumnezeu îi instruiește pe oamenii care nu o au să i-o ceară și promite să le-o dea. Aceasta este o declarație destul de clară a voinței Sale. Cu toate acestea, următoarele două versete din Iacov ne spun că nu toți cei care o cer o vor primi.

Dar să ceară cu credință, fără să șovăie. Căci cel ce se clatină este ca un val al mării împins de vânt și zvârlit. Căci omul acela să nu creadă că va primi ceva de la Domnul. (Iacov 1:6-7 

Așadar, chiar dacă este voia lui Dumnezeu ca o persoană să aibă înțelepciune, dacă rugăciunea ei pentru aceasta nu este conformă cu credința, nu o va primi. De fapt, persoana care nu se roagă cu credință nu va primi niciun lucru pe care îl cere, indiferent dacă este voia lui Dumnezeu ca ea să îl primească sau nu.

Există aici o serie de lecții importante pentru perfecționarea rugăciunea.

Rugăciunea este guvernată de o lege spirituală. Credința este necesară pentru ca rugăciunea să dea rezultate. Îndoiala lucrează împotriva rugăciunii și o face să eșueze.